Digitala hjälpmedel 4-6

6:ans sajt är vår webbplats där varje ämne har en egen sida med den information som eleven behöver för att kunna planera och arbeta i ämnet, till exempel terminsplanering. Här lägger vi också upp presentationer som elever som varit frånvarande kan ta del av. Alla dokument och instruktioner för arbetsområden inom ämnet finns här samt litteratur- och länktips.

Lärarens pedagogiska planering (LPP) skriver vi i Quiculum, en webbportal som både föräldrar, elever och skolans personal har tillgång till. Till varje arbetsområde i alla ämnen finns en utförlig pedagogisk beskrivning tillsammans med en bedömningsmatris. Lärarens pedagogiska planering innehåller alltid kopplingar till läroplanen vad gäller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Här redogörs också för arbetstid, deadlines och arbetsmetod. När arbetsområdet är avslutat fyller läraren i sin bedömning och i kommentarsfältet kan dialog föras mellan elev, förälder och lärare om utvecklingsområden.

Chrome book Alla elever i åk 6 har en personlig Chrome book som de tar hem efter skoldagen. I undervisningen används Chrome booken dagligen för att skriva dokument, skapa filmer, bildspel, räkna skala i google sketch up, spela in olika redovisningar, kommunicera med lärare och övriga världen, inhämta information på internet och jobba med källkritik. Fördelen med att ha en egen personlig Chrome booken i skolan är att eleverna snabbt lär sig alla program och verktyg, det blir rättvist för alla, eleverna kan ha överblick över sin planering och uppgifter samt att det är enkelt att kommunicera med lärarna. Inga lösa papper tappas längre bort och ingen handstil blir oläslig. I Ipad/Chrome book finns inbyggd stavningshjälp, möjlighet att förstora text samt talsyntes, vilka alla är bra kompensatoriska hjälpmedel. Skolan har också avtal med bland annat NE.se (nationalencyklopedin, uppslagsverk) och ILT (Inläsningstjänst, inläst material) för alla elever. 

I åk 4-5 delar de tre klasserna på en uppsättning IPads. 

Film, keynote, ljudfiler

Det finns många kreativa appar som gör att det går lätt och snabbt att jobba. Program som gör det enklare att uppfylla alla kunskapskrav. Med hjälp av dessa program och appar producerar eleverna sina arbeten som lärarna använder som bedömningsunderlag. Vid gruppdiskussioner spelar eleverna in en ljudfil, till exempel, som läraren sedan kan lyssna på för att göra en säker bedömning mot kunskapskraven.