Kultur och livskunskap 4-6

Varje år söker skolan bidrag/skolpengar för Skapande skola från Kulturrådet. Det har varit olika projekt utifrån elevernas intressen. Senast var temat “gemensamma rum” och eleverna målade både i skolans lokaler och i trapphuset för att förbättra vår gemensamma miljö.  

Uppsala Kortfilmsfestival går av stapeln i slutet av oktober varje år och då är våra elever jury för barn- och ungdomsdelen sedan tiotalet år tillbaka. De flesta elevgrupper på skolan besöker kortfilmsfestivalen och tar del av det varierade utbudet svensk och utländsk kortfilm.

Länk till Uppsala Kortfilmsfestival>>