Medlemsinformation

Här finns information som rör Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening,
tidigare samlad i MedlemspärmenGrundtankar 2008-08-13

Grundtankar (2008-08-13)

Vision
(2007-12-11)

Stadgar (2010-11-16)

Organisationsbeskrivning (2009-02-10)

Besluts- och delegationsordning (2008-02-12)

Styrelsens arbete och ansvar (2009-02-10)

Etisk manual för styrelsemedlemmar (2009-01-20)