Egen dator

Alla elever i åk 6 -9 har en egen personlig mac som de tar hem efter skoldagen. I undervisningen används datorn dagligen för att skriva dokument (eleverna delar sina arbetsdokument med undervisande lärare) för att skapa filmer, bildspel, räkna skala i google sketch up, spela in olika redovisningar, kommunicera med lärare och övriga världen, inhämta information på internet. jobba med källkritik. Fördelen med att ha en egen personlig dator i skolan är att eleverna snabbt lär sig alla program och verktyg, att det blir rättvist för alla, att eleven kan ha överblick över sin planering och uppgifter och att det är enkelt att kommunicera med lärarna. Inga lösa papper tappas längre bort och ingen handstil blir oläslig. I datorn finns inbyggd stavningshjälp, möjlighet att förstora text samt talsyntes, vilka alla är bra kompensatoriska hjälpmedel.

Film, keynote, ljudfiler

Till datorn finns många kreativa program som gör att det går lätt och snabbt att jobba. Program gör det också enklare att uppfylla alla kunskapskrav. Med hjälp av dessa program producerar eleverna sina arbeten som lärarna använder som bedömningsunderlag. Vid gruppdiskussioner spelar eleverna in en ljudfil, t. ex, som läraren sedan kan lyssna på för att göra en säker bedömning mot kunskapskraven.