Allmän presentation för fritids

Välkommen till Gluntens Montessoriskolans fritidshem!

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Lgr 11 Läroplanen styr verksamheten i fritidshemmet.


Enheter
Fritidshemmet består av tre olika avdelningar, F-1, 2-3 och 4-6. Vi är kvar i skolans lokaler i samband med skoldagens slut.


Öppettider

Fritids tar vid när skolan slutar och är öppet mellan kl 7.30 - 17.00.

Mellanmål serveras mellan 13.30 - 15.15, i ordningen F-1, 2-3 och sist 4-6.

Vi har en mobilfri miljö på fritids. 

Under rådande omständigheter är rutinen att fritids är ute från och med kl 15.30 fram till kl 17.00.
Detta då det är extrainsatt städ från kl 15.30. 

Vårdnadshavarna hämtar eleverna utomhus. 

Telefonnummer

Fritidshem F-1: 070-562 26 14

Fritidshem 2-3 : 070-362 35 30

Fritidshem 4-5: 070-293 01 88

E-post

fritids@glunten.se