Allmän presentation för fritids

Välkommen till Gluntens Montessoriskolans fritidshem!

”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola i genomförande och uppfyllande av läroplansmål.” 

På fritids erbjuds eleverna en meningsfull fritid utifrån deras behov, intressen och erfarenheter.

Vi arbetar efter fritidshemmets läroplan Lgr 11 där eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att:

- Pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideér i handling.

- Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktiviteter och vila.

- Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

- Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

- Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

- Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

- Röra sig allsidigt i olika miljöer samt vad som förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.


Enheter

Fritidshemmet består av tre olika avdelningar, F-1, 2-3 och 4-6. Vi är kvar i skolans lokaler i samband med skoldagens slut.


Öppettider

Fritids tar vid när skolan slutar och är öppet mellan kl 7.30 - 17.00.

Mellanmål serveras mellan 13.30 - 15.15, i ordningen F-1, 2-3 och sist 4-6.

Vi har en mobilfri miljö på fritids. 

Under rådande omständigheter är rutinen att fritids är ute från och med kl 15.30 fram till kl 17.00.
Detta då det är extrainsatt städ från kl 15.30. 

Vårdnadshavarna hämtar eleverna utomhus. 


Kontakt

Fritidshem F-1
Lo och Björn                                                                0705-622614

Hermelin och Varg                                                       0709-829944

Fritidshem 2-3 
Grävling, Järv, Räv och Vessla                                    0703-023530

Fritidshem 4-6 
Späckhuggare, Delfin, Mård, Utter och Bäver            0702-930188

Mailadress: fritids@glunten.se