Allmän presentation för fritids

Välkommen till Gluntens Montessoriskolans fritidshem!


Gluntens fritidshem består av två avdelningar F-2 och 3-6. 

Just nu är det 195 elever inskrivna på Gluntens fritids och vi är 11 fritidsledare som har hand om verksamheten.

 

Fritids har en egen del i läroplanen Lgr 22. Läs gärna mer här!

https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

 

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det

uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1

och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i fritids-

hemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet

där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Våra öppettider är 7.30-17.00

 

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

F-2 mobil 0705-622614

3-6 mobil 0703-623530

Mail
fritids@glunten.se

 

Vårt kommunikationsverktyg är Quiculum där du som vårdnadshavare anmäler om ditt barn är sjukt, ledigt eller exempelvis ska till tandläkare/hämtas av någon annan eller följa med en kompis hem. Vi lämnar inte ut ditt barn till någon utan att du som vårdnadshavare godkänt det.

 

Inför varje lov skickar vi ut en uppmaning att anmäla om ditt barn ska vara på fritids på lovet. Anmälningen ska vara inne till sista datum då vi planerar verksamhet, personal och mat, vi tar inte emot efteranmälningar!

https://www.quiculum.se/page.aspx?id=3049 (support för vårdnadshavare)

 

Se till att ditt barn har med sig inneskor, vattenflaska, extrakläder och kläder efter väder då vi är ute mycket!

Väl mött!