Allmän presentation för fritids

Välkommen till Gluntens Montessoriskolans fritidshem!

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Lgr 11 Läroplanen styr verksamheten i fritidshemmet.


Enheter
Fritidshemmet består av tre olika avdelningar, F-1, 2-3 och 4-5. Vi är kvar i skolans lokaler i samband med skoldagens slut.


Öppettider

Skoldagen avslutas olika tider för årskurserna och inleds då med en samling där barnen ropas upp och får information om dagens aktiviteter. Mellan 13:45 - 14:30 serveras mellanmål för  F-1, 14:30-15 för 2-3

För eleverna i årskurs 4-5 börjar eftermiddagen mellan 13:00- 14:00. Måndagar har 4-5 skogsutflykt, tisdagar och torsdagar har de skärmfritt.

Kl 16:15 går 2-3:ans personal och de barn som är kvar över till F-1. Kl 17:00 stänger fritids och entrédörren låses.


Telefonnummer

Fritidshem F-1: 070-562 26 14

Fritidshem 2-3 : 070-362 35 30

Fritidshem 4-5: 070-293 01 88

E-post

fritids@glunten.se