Styrelsen 2020-2021

Har du frågor eller åsikter om föreningens verksamhet eller policyfrågor vänder du dig till någon av styrelsens medlemmar, som sedan kan ta frågan vidare direkt till närmast ansvarig person eller till styrelsen för diskussion och beslut.

Individuella medlemmar i styrelsen når du genom e-post till: förnamn.efternamn@glunten.se

Hela styrelsen når du genom att e-posta till: styrelsen@glunten.se

Alla frågor om den dagliga skolverksamheten ska ställas till ansvarig lärare eller till skolledningen.


Styrelsen

Ledamöter

Felix Sagrén, ordf.

Annika Nordin

Mårten Fjällström

Minna de Groot Boersma

Zorana Novicic

Suppleanter

Daniel Regnér
Jenny Lindén

Personalrepresentant, ledamot
Guillermo Garroz

Alla ansvarspersoner rapporterar fortlöpande planering, genomförande och uppföljning av aktuella aktiviteter och frågor till övriga styrelsemedlemmar. Skolchef och rektor är adjungerade till styrelsemöten.

 

Ärenden anmäls till ordförande senast 1 vecka innan mötet.

Datum för styrelsemöten 2022:

27/1
3/3
31/3

7/4

Stämma 28/4