Föreningsstämmor

 

Extra stämma per post den 29 juni

Tack alla ni som deltog i stämman!

/Styrelsen

 

Dokument:

Protokoll extra stämma 2021

 

Årsredovisning för 2020

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2020

Poströstningsformulär

Instruktioner för poströstning

 

 

 

 

Ordinarie föreningsstämma den 22 april 2021

Gluntens Montessoriskola ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 2021 hölls den 22 april genom poströstning.

Samtliga handlingar finns tillgängliga nedan.

Dokument:

Protokoll ordinarie stämma 2021

 

Årsredovisning för 2020

Revisionsberättelse      

Verksamhetsberättelse för 2020

Instruktioner för poströstning

Poströstningsformulär

Valberedningens förslag

 
 

Tidigare föreningsstämmor

Föreningsstämmor 2020-2006