Föreningsstämmor

 

Ordinarie föreningsstämma den 22 april 2021

Medlemmarna i Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening kallas härmed till att delta i årets ordinarie föreningsstämma som i år sker genom poströstning.

Röstsedlarna måste vara oss tillhanda senast 21 april.

Alla medlemmar får kallelse med dagordning och röstsedel per post. Är du medlem men inte har fått din röstsedel kan det hända att vi inte har din aktuella adress, hör i så fall av dig till styrelsen@glunten.se

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga nedan.

Dokument:

Årsredovisning för 2020

Revisionsberättelse      

Verksamhetsberättelse för 2020

Instruktioner för poströstning

Poströstningsformulär

Valberedningens förslag

 
 

Tidigare föreningsstämmor

Föreningsstämmor 2020-2006