Normkreativitet i skolan

Normkreativitet i skolan - samarbete Glunten - OLIKA

Fritids har under en längre tid gått en utbildning som heter Normkrerativitet i skolan. 

Läs hela intervjun med Linnéa Norman (länk) >>