Extra föreningsstämma den 10 december 2019

 

Medlemmarna i Gluntens Montessoriskola ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma tisdagen den 10 december kl 19.00 i skolans lokaler (följ skyltning). 

Handlingar finns tillgängliga här på föreningssidorna.