Cykla till skolan för minskad smittspridning

Information från Uppsala kommun

Genom att cykla eller gå istället för att ta bussen hjälper du till att minska smittspridningen av covid-19. Och behovet av fortsatt distansundervisning. 

Tack för att du väljer annat färdmedel i höst.

Tack för att du cyklar (MP4)

Läs mer>>>

Senast ändrad onsdag, 23 september 2020 08:22