Info från Modersmålsenheten på Uppsala Kommun

Enheten för flerspråkighet har skapat två OLIKA blanketter som ska användas av förskolor vid beställning respektive ansökan om modersmål. En blankett ska användas vid ansökan av något av minoritetsspråken och den andra för ansökan av modersmålsstöd gällande övriga språk. 

Förändringen är en följd av att otydlighet uttryckts gällande den tidigare blanketten och ansökan av stöd i minoritetsspråket finska.

Bifogat finns de nya blanketterna som ska användas från och med nu.

Här finns även mer information om enheten för flerspråkighet: https://flersprakighet.uppsala.se/

Senast ändrad fredag, 02 oktober 2020 06:48