Tobaksfria dagen 2021: Commit to Quit - 31 maj

I december 2020 lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) kampanjen ”Commit to Quit”, som också är temat för World No Tobacco Day 2021. Kampanjen ska pågå under ett års tid och syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att bli av med sitt tobaksberoende. WHO erbjuder tips och motivation till tobaksbrukare som vill sluta samt informerar om hälsovinsterna med att lyckas.

Den 31 maj 2021 är det "Den tobaksfria dagen". I år är syftet att stödja de som vill sluta med tobak. 

Läs mer: 

WHO-kampanj ska hjälpa 100 miljoner människor att sluta med tobak>>

Tema för Tobaksfria dagen 2021: Commit to Quit>>


Se film:

Tobaksfakta – Lagar för alla barns framtid (YouTube)>>(YouTube)>>

 

 

 

Läs mer om vad A Non Smoking Generation gör>>

 

 

Senast ändrad onsdag, 26 maj 2021 08:40